Wykaz danych o środowisku

Form A 2011

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

 

21/A/2011

wniosek

wniosek  o  wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju wierzba i topola biała, dz. nr ewid. 520, 544 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

20/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju topola, akacja, dz. nr ewid. 66/2 w m. Mąkolin, gm. Bodzanów

19/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, akacja, wierzba, dz. nr ewid. 59 w m. Małoszywka, gm. Bodzanów

18/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, topola, wierzba, dz. nr ewid. 629, 347/2, 573 w m. Kępa Polska, gm. Bodzanów

17/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju świerk, dz. nr ewid. 38/4 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

16/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 49 w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów

15/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju brzoza, dz. nr ewid. 105/4 w m. Borowice, gm. Bodzanów

14/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju akacja i drzew rodzaju kasztan, dz. nr ewid. 69 w m. Archutówko, gm. Bodzanów

13/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 101 oraz drzew rodzaju akacja, dz. nr ewid. 102 w m. Kanigowo, gm. Bodzanów

12/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju kasztan, dz. nr ewid. 301 w m. Cieśle, gm. Bodzanów

11/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha i drzewa rodzaju topola, dz. nr ewid. 249 w m. Stanowo, gm. Bodzanów

10/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 53 w m. Małoszywka, gm. Bodzanów

9/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju jesion, dz. nr ewid. 144 w m. Pepłowo oraz drzew rodzaju wierzba, dz. nr ewid. 72/2 w m. Pepłowo, gm. Bodzanów

8/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa rodzaju dąb, dz. nr ewid. 688 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

7/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 114/26 i 114/25 w m. Mąkolin, gm. Bodzanów

6/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, drzew rodzaju czeremcha, dz. nr ewid. 121/1 w m. Gąsewo, gm. Bodzanów

5/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 151/4 w m. Chodkowo, gm. Bodzanów

4/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju modrzew, drzew rodzaju świerk, dz. nr ewid. 329/1 w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów

3/A/2011

wniosek

wniosek  o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 92 w m. Krawieczyn, gm. Bodzanów

2/A/2011

wniosek

wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa rodzaju modrzew, dz. nr ewid. 275 w m. Cieśle, gm. Bodzanów

1/A/2011

wniosek

wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce o nr ewid. 36/1 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

 

Form B 2011

Numer karty/rok

Rodzaj dokumentu

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

20/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju topola, akacja, dz. nr ewid. 66/2 w m. Mąkolin, gm. Bodzanów

19/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha, akacja, wierzba, dz. nr ewid. 59 w m. Małoszywka, gm. Bodzanów

18/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha, topola, wierzba, dz. nr ewid. 629, 347/2, 573 w m. Kępa Polska, gm. Bodzanów

17/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju świerk, dz. nr ewid. 38/4 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

16/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 49 w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów

15/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju brzoza, dz. nr ewid. 105/4 w m. Borowice, gm. Bodzanów

14/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju akacja i drzew rodzaju kasztan, dz. nr ewid. 69 w m. Archutówko, gm. Bodzanów

13/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 101 oraz drzew rodzaju akacja, dz. nr ewid. 102 w m. Kanigowo, gm. Bodzanów

12/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju kasztan, dz. nr ewid. 301 w m. Cieśle, gm. Bodzanów

11/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha i drzewa rodzaju topola, dz. nr ewid. 249 w m. Stanowo, gm. Bodzanów

10/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 53 w m. Małoszywka, gm. Bodzanów

9/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju jesion, dz. nr ewid. 144 w m. Pepłowo oraz drzew rodzaju wierzba, dz. nr ewid. 72/2 w m. Pepłowo, gm. Bodzanów

8/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa rodzaju dąb, dz. nr ewid. 688 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

7/B//2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 114/26 i 114/25 w m. Mąkolin, gm. Bodzanów

6/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha i drzew rodzaju czeremcha, dz. nr ewid. 121/1 w m. Gąsewo, gm. Bodzanów

5/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju topola, dz. nr ewid. 151/4 w m. Chodkowo, gm. Bodzanów

4/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju modrzew i drzew rodzaju świerk, dz. nr ewid. 329/1 w m. Nowe Miszewo, gm. Bodzanów

3/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzew rodzaju olcha, dz. nr ewid. 92 w m. Krawieczyn, gm. Bodzanów

2/B/2011

decyzja

decyzja zezwalająca na wycięcie drzewa rodzaju modrzew, dz. nr ewid. 275 w m. Cieśle, gm. Bodzanów

1/B/2011

opinia lokalizacyjna

opinia lokalizacyjna dla inwestycji pn.: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na działce o nr ewid. 36/1 w m. Białobrzegi, gm. Bodzanów

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2011 09:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 4988
02 czerwca 2011 09:36 (Piotr Krajewski) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 09:35 (Piotr Krajewski) - Zmiana treści zakładki.
02 czerwca 2011 09:29 (Piotr Krajewski) - Zmiana treści zakładki.