Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bodzanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.bodzanow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-07-14
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-07-14

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Niektóre treści mogą być niedostępne. (powód: Materiały opublikowane w przeszłości.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Martyna Ogieniewska , adres e-mail: gmina@bodzanow.pl , telefon: 242607006.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Martyna Ogieniewska, adres e-mail: gmina@bodzanow.pl, telefon: 242607006.

Postępowanie odwoławcze

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bankowej. Wzdłuż budynku znajduje się chodnik prowadzący do wejść budynku. Obok schodów do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózka inwalidzkiego.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze na parterze oraz piętrach 1 i 2 znajdują się na różnych poziomach.

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

Obok schodów do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się podjazd dla wózka inwalidzkiego.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przed budynkiem znajdują się miejsca postojowe. Istnieje możliwość dojazdu i zaparkowania pojazdu przy wejściu głównym budynku. Na parkingu obok banku znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak tłumacza języka migowego.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2019 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Pawlak
Ilość wyświetleń: 136
28 września 2020 05:29 (Krzysztof Pawlak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
15 września 2020 08:48 (Krzysztof Pawlak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
15 września 2020 05:48 (Krzysztof Pawlak) - Aktualizacja deklaracji dostępności.