Protokoły z sesji

Wybierz rok

P R O T O K Ó Ł Nr XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 listopada 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XL/2013 Z OBRAD XL SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 27 listopada 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.1100 otw

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2013 z OBRAD XXXIX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 22 października 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXIX/2013 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 22 października 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy Bodzanów pan Janusz Janowski o godz.900 otworzył obrady XXXIX Sesji Rady Gminy w Bodzanowie. Przewodniczący rady powitał radnych rad

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/2013 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 29 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXVI/2013 Z OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 29 lipca 2013r. A

PROTOKÓŁ Nr XXXV/2013 Z OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXV/2013 Z OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY BODZANÓW, POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 lipca 2013r. Ad. I Prz

PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2013 Z OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 16 lipca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXIV/2013 Z OBRAD XXXIV SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 16 lipca 2013r. Ad.1 Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie pan Janusz Janowski o godz.800 otwor

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2013 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 czerwca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXIII/2013 Z OBRAD XXXIII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 28 czerwca 2013r. Przewodniczący rady powitał wszystkich zebranych na sali obrad i oddał głos Panu

PROTOKÓŁ Nr XXXII/13 Z OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 21 czerwca 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXII/2013 Z OBRAD XXXII SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 21 czerwca 2013r.

PROTOKÓŁ Nr XXXI/13 Z OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 18 kwietnia 2013r.

P R O T O K Ó Ł ------------------------ Nr XXXI/2013 Z OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY W BODZANOWIE POSIEDZENIE NADZWYCZAJNE z dnia 18 kwietnia 2013r. &