Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr3/12 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20.01.2012 r. W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)