Ogłoszenie o Konkursach

Wybierz rok

INFORMACJA WÓJTA GMINY BODZANÓW z dnia 13.02.2012 r.

Proszę o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.), do składu komisji konkursowej, która powołana zostanie przez Wójta...