Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży: 1. Nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, zlokalizowanej we wsi Białobrzegi,...