Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Zarządu ZGRP o wszczęciu konsultacji społecznych

Obwieszczenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego o wszęciu konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej" - w ramach toczącej się procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu...

O G Ł O S Z E N I E o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 19 o pow. 0,31 ha

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 19 o pow. 0,31...