Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

05 czerwca 2014 23:59 OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Bodzanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązyw

WÓJT GMINY BODZANÓW - Pani Grażyna Pietrzak PRZEDSTAWIA PROJEKT NOWEGO PODZIAŁU GMINY BODZANÓW NA OKRĘGI WYBORCZE

Projekt Uchwała Nr …. Rady Gminy Bodzanów z dnia 24.10.2012 r. W sprawie: podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze. Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z p&oac

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży

Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 35, ust.1 i 2, ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że zamierza dokonać sprzedaży: 1. Nieruchomości o nr ewid. geod. 247/2 o pow. 0,6248 ha, zlokalizowanej we wsi Białobrzegi,...

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane

Najbezpieczniejsze gospodarstwa rolne w 2010r. uhonorowane Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych oraz Państwową Inspekcją Pracy, ogólnokrajowy konkurs: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". O skuteczności popularyzacji...