Aktualności

Ogłoszenie o wyborze partnera

W związku z ogłoszeniem  otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej i Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Urząd Gminy w Bodzanowie podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze oferty złożonej przez:

Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna „ Wyspa Skarbów",                               ul. Wyszogrodzka 22A, 09-402 Płock

 

Wybór Partnera odbył się w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw z związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658).

Przy wyborze Partnera zadecydowały następujące kryteria:

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa

  1. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje projektu
  2. Doświadczenie w przygotowaniu projektów o podobnym charakterze
  3. Współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu
  4. Prowadzenie biura partnera na terenie powiatu płockiego

 

Wybrana oferta  spełnia wszystkie kryteria wskazane w ogłoszeniu, została w niej  zaprezentowana  kompleksowa koncepcja realizacji działań związanych z przygotowaniem i realizacją programów rozwojowych przedszkoli samorządowych i szkół podstawowych na terenie Gminy Bodzanów, uwzględniających wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci , ich rodziców i nauczycieli oraz wsparcie szkoleniowe i doradcze dla nauczycieli i rodziców.
    W ramach partnerstwa przedstawiciele obu instytucji będą aktywnie współpracować dzieląc się pomysłami, wiedzą fachową i doświadczeniem, a także zobowiązaniami                        i zadaniami.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2010 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Staniszewski
Ilość wyświetleń: 2100
01 marca 2010 13:21 (Krzysztof Staniszewski) - Utworzenie dokumentu.