Aktualności

WÓJT GMINY BODZANÓW - Pani Grażyna Pietrzak PRZEDSTAWIA PROJEKT NOWEGO PODZIAŁU GMINY BODZANÓW NA OKRĘGI WYBORCZE

Projekt

Uchwała Nr ….

Rady Gminy Bodzanów

z dnia 24.10.2012 r.

 

W sprawie: podziału Gminy Bodzanów na okręgi  wyborcze.

 

Na podstawie art. 419 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy  (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Bodzanów,

 

Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje:

§ 1

Dla wyboru Rady Gminy Bodzanów dokonuje się podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze.

§ 2

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się ją do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bodzanów.

§ 5

Ustalony podział na okręgi wyborcze Gminy Bodzanów ma zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzanów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr …

Rady Gminy Bodzanów

Z dnia ……………….

w sprawie okręgów wyborczych

 

GMINA BODZANÓW

 

liczba mieszkańców

wg stanu na dzień 30.09.2012 R.

wynosi - 8461

 

jednolita norma przedstawicielstwa – 564,07

 

Nr

okręgu

wyborczego

 

Nazwa jednostki pomocniczej

 

Liczba mieszkańców

Współczynnik normy przedstawicielstwa

Liczba mandatów   radnych przypadających

w jednostce pom.

po zaokrągleniu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodzanów ulice:

Nadrzeczna, Głowackiego,   Sierakowskiego, Henryka Dąbrowskiego, Hugona Kołłątaja, Jana Kilińskiego, 3   Maja, Plac. Tadeusza Kościuszki, Księcia Józefa Poniatowskiego, Wolności   Adama Mickiewicza,

629

1,11

1

2

Bodzanów ulice:

Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, Ignacego   Kraszewskiego, Feliksa Grabowskiego, Henryka Sienkiewicza, Zofii Nałkowskiej,   Gen. Franciszka Kamińskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego,   Władysława Rejmonta,   Władysława   Broniewskiego, Szarych Szeregów, Bolesława Prusa, Marii, Konopnickiej,  Karola Świerczewskiego, Marii Skłodowskiej   – Curie, Brzozowa, Czysta

662

1,17

1

3

Chodkowo – Działki

Parkoczewo

Cybulin

392

32

142

Razem: 566

1

1

4

Chodkowo

 

556

0,99

1

 

 

5

Stanowo

Krawieczyn

Osmolinek

Kłaczkowo

 

 

322

132

51

129

Razem: 634

1,13

1

 

6

Reczyn + Nowy Reczyn

Gąsewo

Karwowo Duchowne, Karwowo   Szlacheckie

128+74

124

70

120

Razem: 516

0,91

1

7

Cieśle

Niesłuchowo

 

341

345

Razem: 686

1,22

1

8

Białobrzegi

Kępa Polska

421

159

Razem: 580

1,03

 

1

9

Borowice + Łagiewniki

 

266+161

Razem: 427

0,76

 

1

10

Miszewo Murowane

Nowe Miszewo ulice:

Płocka, Górna, Północna

Wschodnia, Długa,  Łączna, Południowa

 

208

370

Razem 578

1,03

1

11

 Nowe Miszewo ulice:  , Kwiatowa, Chabrowa, Wiosenna, Kalinowa Szkolna,   Leśna, Pałacowa, Parkowa, Wiatraczna Zacisze,  Środkowa

 592

1,05

1

12

Kanigowo

Pepłowo

Ramutówko

Małoszewo + Małoszywka

 

137

223

94

66+48

Razem: 568

1,01

1

13

 Wiciejewo

Garwacz

Miszewko+Felicjanów

Nowe Kanigowo

236

95

86+5

179

Razem: 601

1,07

1

14

Leksyn

Łętowo

Mąkolin-Kolonia

177

76

96

Razem: 349

0,62

1

15

Archutówko

Gromice + Archutowo

Mąkolin

131

89+36

262

Razem: 517

0,92

1

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2012 08:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Krajewski
Ilość wyświetleń: 2678
19 października 2012 08:15 (Piotr Krajewski) - Dodanie załącznika [zalacznik_mapa.pdf] do dokumentu.
19 października 2012 08:14 (Piotr Krajewski) - Dodanie dokumentu.