Aktualności

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

05 czerwca 2014 23:59

OGŁOSZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

 

OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Bodzanów
 
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2014 - 2020.


Głównym celem konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, które przyczynią się do stworzenia dokumentu odzwierciedlającego realne problemy społeczne i proponującego efektywne rozwiązania.
 
1. Konsultacje społeczne będą prowadzone w terminie od dnia 09.06.2014 do 23.06.2014r    w formie:
-       pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania propozycji/uwag/opinii za pośrednictwem formularza konsultacji (zał. Nr 2..)
          Uwagi i wnioski wniesione po w/w  terminie nie będą uwzględnione.
2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020 wraz z formularzem konsultacyjnym będzie dostępny:
-       w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzanów pod adresem: www.bodzanow.bip.pl
-       w sekretariacie Urzędu Gminy
-       na stronie internetowej GOPS  pod adresem:www.gops.bodzanow.pl
-       w  GOPS w Bodzanowie
Propozycje, uwagi i opinie mogą być składane w formie pisemnej wypełnionego formularza konsultacyjnego, który  można przekazać:
-       osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
-       drogą elektroniczną na adres  gops@bodzanow.pl
-       drogą korespondencyjną na adres  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
-       09– 470 Bodzanów ul. Bankowa 7
 
3. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar Gminy Bodzanów.
 
4. Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
 
 
 
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bodzanow.bip.pl oraz wywieszone  na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bodzanowie.
 
Pliki do pobrania:
1. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  2014 - 2020
2. Formularz konsultacyjny na potrzeby składanych propozycji/uwag/opinii.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2014 00:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1009
09 czerwca 2014 00:54 (Marcin Bogdał) - Dodanie załącznika [zarzadzenie__i_formularze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2014 00:54 (Marcin Bogdał) - Dodanie załącznika [strategia_bodzanow_do_przyjecia_2304_141.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2014 00:54 (Marcin Bogdał) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)