Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konkurs na wybór partnera do projektu

Gmina Bodzanów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie ogłasza otwarty nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu przygotowywanego w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 05.01.2015r.

Bodzanów, dnia 05.01.2015r. IRGK.6733.7.20146733.7.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.