Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie wraz z transportem 8 sztuk tablic informacyjnych zewnętrznych w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju"

ZAPYTANIE OFERTOWE (Zamówienie publiczne poniżej 14 tys. euro nie objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych) I. Zamawiający: Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów Tel. 24/260-0-06 Fax 24/260-07-65 e-mail: gmina@bodzanow.pl

Obwieszczenie

Bodzanów 23.02.2012r. RiR.6722M.3.2012 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie&nbs

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Zarządzenie Nr3/12 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20.01.2012 r. W sprawie: ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)