Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 05.01.2015r.

Bodzanów, dnia 05.01.2015r.

 

IRGK.6733.7.20146733.7.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BODZANÓW

 

 

 

        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek
z dnia 19 grudnia 2014  r., Energa Operator SA, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock działającego poprzez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, zam. ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa reprezentującego Mirmar s. c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, ul. Osiedle 2A, 03-149 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji IRGK.6733.7.20146733.7.2014 z dnia 15 lipca 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na działkach nr ewid. 776, 754, 775, 761, 733 obręb Białobrzegi, gmina Bodzanów.

  

      Podstawę dokonania zmiany stanowi dokonany podział nieruchomości oznaczonej nr  761.

  

 

    Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

    Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2015 13:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marcin Bogdał
Ilość wyświetleń: 1220
05 stycznia 2015 13:39 (Marcin Bogdał) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2015 13:39 (Marcin Bogdał) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 stycznia 2015 13:38 (Marcin Bogdał) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)