Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remont Chodnika przy ul. Wolności, Bankowej i Wyszogrodzkiej w miejscowości Chodkowo - Dzoałki, Gm. Bodzanów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bodzanow.pl

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2015

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2015 Numer ogłoszenia: 412764 - 2014; data zamieszczenia: 17.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bodzanów...

Wybór urbanisty na opracowanie projektów decyzji na rok 2015 dla Gminy Bodzanów

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie operatów szacunkowych i opinii rzeczoznawcy majątkowych dla Gminy Bodzanów na rok 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  

Obsługa geodezyjna Gminy Bodzanów w 2015 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  

Zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach Projektu „Moja Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  

Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach Projektu „Moja Przyszłość - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe”.

ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów &