Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2016.

Znak sprawy: RI.271.167.2015 Bodzanów, dnia 14.12.2015 r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018.

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2018 Numer ogłoszenia: 336620 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: V

Zakup mebli dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”

Znak sprawy: RI.271.113.2015 Bodzanów, dnia 19.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzieleni

Dostawę mieszanki żwirowej na utwardzenie placu targowego w m. Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.138.2015 Bodzanów, dnia 15.10.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzieleni