Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo

Bodzanów: Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stanowo w ramach projektu pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 124818 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Dostawa kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych wraz z transportem dla Gminy Bodzanów

Bodzanów: Dostawa kruszywa naturalnego do nawierzchni drogowych wraz z transportem dla Gminy Bodzanów Numer ogłoszenia: 64811 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zam&oacu

Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2014

Bodzanów: Dostawa oleju napędowego na potrzeby Gminy Bodzanów na rok 2014 Numer ogłoszenia: 1664 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: