Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykonanie zamówienia pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR” w formule zaprojektuj i wybuduj

Bodzanów: Wykonanie zamówienia pn. Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu Senior - WIGOR w formule zaprojektuj i wybuduj Numer ogłoszenia: 117089 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: ...