Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gm. Bodzanów w roku szkolnym 2015/2016

Bodzanów: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie gm. Bodzanów w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 101789 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2015 r.

Znak sprawy: RI.271.71.2014r. Bodzanów, dnia 24.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Banko

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów

Bodzanów: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów Numer ogłoszenia: 150012 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Remont nawierzchni dróg utwardzonych na terenie Gminy Bodzanów

Znak sprawy: RI.271.67.2015 Bodzanów, dnia 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Podstawa prawna: art. 23 ust. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.)

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Podstawa prawna: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.). 1. Nazwa i adres organizatora przewozó

Dostawa mieszanki żwirowej wraz z transportem na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy Bodzanów w ilości 6000 ton.

Bodzanów: Dostawa mieszanki żwirowej wraz z transportem na naprawę dróg gruntowych na terenie Gminy Bodzanów w ilości 6000 ton Numer ogłoszenia: 62702 - 2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...