Przetargi

Usługa cateringowa w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”,

Znak sprawy: RI.271.158.2015                                            Bodzanów, dnia 02.12.2015 r.

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Bodzanów z siedzibą w Urzędzie Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

zaprasza do złożenia oferty na: zadanie pn. Usługa cateringowa w ramach zadania pn.   „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”,

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją zadania publicznego pn. Usługa cateringowa w ramach zadania pn.   „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR”,  Gmina Bodzanów organizuje dwa spotkania uczestników Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR”  wraz z udziałem Rady Gminy, władz samorządowych.   

O dokładnym terminie planowanych spotkań Wykonawca każdorazowo zostanie poinformowany przez Zamawiającego z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem, jednak nie później do dnia 31.12.2015 r. 

 

Proponowane menu na I spotkanie na ok. 70 osób - (przewidywany termin spotkania 14.12.2015r. Przygotowanie powyższego zamówienia do godz. 13.30)

 

Zamówienie obejmuje: dostarczenie cateringu w wyznaczonym terminie , wyeksponowanie na stołach, obsługa, przygotowanie do konsumpcji następujących artykułów spożywczych.

 

 

Lp.

Opis artykułu

Sztuk/
porcji /kg

1.

Pierogi z kapustą i grzybami – porcja (2 szt.)

  70 szt.

2.

Kapusta z grzybami i grochem – porcja (200 g)

  70 szt.

3.

Ryba po grecku – porcja (200 g)

70 szt.

4.

Śledź w oleju z cebulką – porcja (220 g)

70 szt.

5.

Sałatka warzywna (skład: marchew, pietruszka, seler, ziemniaki, jajko, jabłko, ogórek kiszony, groszek, kukurydza, cebulka, majonez, przyprawy) (220 g)

70 szt.

6.

Sałatka pieczarkowa (220 g)

70 szt.

7.

Ciasta: makowiec, sernik, piernik, drożdżowe (200g) – po 3 porcje na osobę

210  szt.

8.

Roladki z kurczaka w sosie pieczarkowym – porcja (200g)

70szt.

9.

Karkówka duszona w sosie śliwkowym –porcja (200g)

70

szt.

10

Dodatki do dań gorących- 2 rodzaje: makaron z sosem (200g), ryż (200g),

140

szt.

11

Pieczywo – chleb – porcja (90g)

70 szt.

12

Owoce – mandarynki

4 kg

13

Owoce – winogrono

3 kg

14

Owoce – banany

3  kg

15

Soki owocowe o poj. 1 litra, różne smaki

  20 szt.

16

Czerwony barszczyk

dla 70 osób

 

Menu na II spotkanie (termin zostanie uzgodniony z Zamawiającym) na ok. 100 osób:

3 dania mięsne (np. drobiowe, wieprzowe) ciepłe z dodatkami (np. ryż, makaron, ziemniaki), sałatki w 4 asortymentach, ciasto w 4 asortymentach (4 porcje na osobę), przystawki w 3 asortymentach (np. śledzie, galantyna, paszteciki), owoce w 3 asortymentach (np. banany, winogrona, mandarynki), kawa herbata, soki, woda.

 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia w niezbędnej ilości naczynia
do napojów i posiłków, sztućce , serwetki jednorazowe, itp.)

 

Kod CPV –55.32.00.00 - Usługi podawania posiłków 55.32.10.00 - Usługi przygotowywania posiłków 55.52.12.00 - Usługi dowożenia posiłków.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną.

 

 

III. Warunki udziału w zamówieniu:

O zadanie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

 

IV.  Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty ( w zależności od potrzeb zamówienia):

1)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 1.

2)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 3.

3)      wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru – załącznik nr 4.

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
 przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Bogusława Bartczak, tel 24 260 70 06 w. 31 lub 797 961 992.

 

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenowo - ofertową należy*:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów  Sekretariat z dopiskiem:  „catering Senior – WIGOR”

- przesłać faxem na nr ………………………

- przesłać drogą elektroniczną na adres e-maila: …………………………..

w terminie do dnia 07.12.2015 r.  do godz. 12.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

2.Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2015 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Lilla Smorzewska
Ilość wyświetleń: 819
07 grudnia 2015 15:15 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2015 14:33 (Lilla Smorzewska) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 grudnia 2015 14:33 (Lilla Smorzewska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)