Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów Z dnia 30.12.2013 r. W sprawie: zmian w Statucie Gminy Bodzanów wraz z uchwaleniem jego tekstu jednolitego.

Załącznik do uchwały Nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów Z dnia 30.12.2013 r. Tekst jednolity STATUT GMINY BODZANÓW uchwalony uchwałą Nr 55/VIII/03 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 9 kwi

Uchwała Nr 39/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Gminy Bodzanów.

Uchwała Nr 39/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany w Statucie Gminy Bodzanów.

Statut Gminy Bodzanów

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 55/VIII/03 RADY GMINY W BODZANOWIE Z DNIA 9 kwietnia 2003 r. Tekst jednolity STATUT GMINY BODZANÓW zatwierdzony uchwałą Nr 11/XVII/99 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 17 listopada 1999 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 114poz. 2720), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: - Uchwałą Nr...