Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Pdatek rolny na 2013 rok

U C H W A Ł A NR 186/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013

Opłaty od posiadania psów na 2013 rok

U C H W A Ł A Nr 189/XXIII/12 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym &n

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008

U C H W A Ł A Nr 80/XIII/07 RADY GMINY W BODZANOWIE z dnia 03.12.2007r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2008 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3...

Podatek od nieruchomości na rok 2008r.

UCHWAŁA Nr. 81/XIII/07 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 03.12.2007r. w sprawie : podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach...

Podatek od nieruchomości na rok 2005r.

Uchwała Nr 170/XXIV/04 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 07.12.2004 w sprawie: podatku od nieruchomości na rok 2005r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6 i ust.9 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z...

Stawki opłaty targowej

Uchwała Nr 24/III/02 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10.12.2002r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej Na podstawie art. 19 pkt. 1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 9 poz. 84, z późn. zm./ w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...