Emisja obligacji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

EMISJA OBLIGACJI - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Bodzanów, 12 lipca 2017 r. Szanowni Państwo, działając na podstawie § 7 uchwały Nr 223/XXXVI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zaprasza...

Emisja obligacji - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Wójt Gminy Bodzanów działając na podstawie §7 uchwały Nr 296/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...