Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BODZANÓW Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2006 R. Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 159 poz. 1547, z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach,...